Áraink


 • "B" kategória tandíja (elmélet + gyakorlat): 369.900 Ft
 • A vizsgadíjai(országosan): KRESZ: 4 600Ft, forgalom: 11 000Ft (a rutin vizsgát már eltörölték B-nél)
  Részletezve: Elméleti képzés díja: 69 900 Ft, amit a tanfolyamra való regisztráláskor kell fizetni.
  Gyakorlati képzés óradíja: JK: 10.000 Ft/óra , az KAV által előírt 9 óra összege: 90..000  Ft.
  Forgalom: 10.000 Ft/óra
  21 óra összege: 210.000 Ft
 • Gyakorleti képzés díja  összesen :300.000  Ft., amit a sikeres KRESZ vizsgát követően, a gyakorlati képzés megkezdése előtt kell fizetni.
 • Pótóra díj: 10.000 Ft /óra
 • "AM" kategória tandíja (elmélet + gyakorlat): 154.400 Ft.  
 •  A vizsgadíjai(országosan): kresz: 10.500Ft, rutin: 7200Ft, forgalom: 7200Ft.
  Részletezve: Elméleti képzés díja: 44 400 Ft, amit a tanfolyamra való regisztráláskor kell fizetni.
  Gyakorlati képzés óradíja: JK:10.000 Ft/óra (4 óraszám) :40.000 , F:10.000  Ft/óra (7 óraszám):70.000 az KAV által előírt 11 óra összege: 110.000 Ft.
 • A gyakorlati tandíjat a sikeres KRESZ vizsga után , a gyakorlati képzés megkezdése előtt kell fizetni.

 • "A" kategória tandíja (elmélet + gyakorlat): 339.900 Ft. ,  
 •  Vizsgadíjai: kresz: 10.500Ft, rutin: 9000Ft, forgalom: 24.000Ft.
  Részletezve: Elméleti képzés díja: 69 900 Ft ., amit a tanfolyamra való regisztráláskor kell fizetni.
  Gyakorlati képzés óradíja: JK: 10.000 Ft/óra (10 óraszám):100.000 , F: 10.000 Ft/ óra (17 óraszám):170.000 a KAV által előírt 27 óra összege: 270.000 Ft.
 • A gyakorlati órák díjait, a sikeres KRESZ vizsga után, a gyakorlati képzés megkezdése előtt kell fizetni.


 • "A1" kategória tandíja (elmélet + gyakorlat): 219.900 Ft
 •  Vizsgadíjai: kresz: 10.500Ft, rutin: 9000Ft, forgalom: 24.000Ft.
  Részletezve: Elméleti képzés díja: 69 900 Ft., amit a tanfolyamra való regisztráláskor kell fizetni.
  Gyakorlati képzés óradíja: JK: 10.000 Ft/óra (6 óraszám):60.000,
 •  F: 10.000 Ft (9 óraszám): 90.000 az KAV által előírt 15 óra összege: 150.000 Ft., amit a sikeres KRESZ vizsga után, a gyakorlati képzés megkezdése előtt kell fizetni. • Az "A2" éves tandíja: 239.900 Ft.  
 •  Vizsgadíj:  kresz: 10.500 Ft.  Jk :9000 Ft.   Forg. : 24.000 Ft. Össz.:43.500Ft
  Részletezve: Elméleti képzés díja:  69 900 Ft, amit a tanfolyamra való regisztráláskor kell fizetni.
  Gyakorlati képzés óradíja: JK: 10.000 Ft/óra (6 óraszám):60.000 , F: 10.000 Ft ( 11 óraszám):110.000 a KAV által előírt 17 óra összege: 170.000 Ft. , amit a sikeres KRESZ vizsgát követően ,a gyakorlati képzés megkezdése előtt kell fizetni.

Áthelyezetteknek a gyakorlati képzés 12.000 Ft/óra

Áthelyezés: (B kategória)

Tanuló áthelyezés: és az oktatásról szóló képzési igazolás kiadásának módja

A tanuló kérésére a rendszeresített nyomtatvány kitöltése után, melyen a képzőszerv hivatalosan igazolja, a tanuló által teljesített óraszámokat és menettávolságokat. A kérelmezőnek 2 példányt átadunk, vagy új képzőszervhez továbbítjuk. Az iskolavezető ezen igazolást 3 munkanapon belül a rendelkezésére bocsátja. 

Vezetői engedély kiadása

A vizsgáztatási előírások teljesítését az Innovációs és Technológiai Minisztérium vizsgaigazolás kiállításával igazolja. A közlekedési hatóság a sikeres vizsgáról kiállított visszaigazolást, az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére elektronikus úton megküldi. A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges igazolások (eredeti alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, (legalább 8 osztály), külföldi állampolgár esetében: a 24/2005.(IV.21) GKM rendelet 10§ (4) b és c) pontjai szerinti igazolása, orvosi alkalmassági, elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének igazolása) birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását. A tanuló kérésére a vizsgacentrumban (Nyíregyháza, Törzs u. 108.) kinyomtatásra kerül a vizsgaigazolás.

Nem magyar állampolgár esetén 6 hónap tartózkodási engedély szükséges.